Kitaran

Tarikh Akhir Penghantaran Permohonan oleh Penyelidik (Online) 

Tarikh Akhir Penghantaran Permohonan ke MOSTI oleh IPPP

1/2016

15 Januari 2016

29 Januari 2016

2/2016

31 Mac 2016

29 April 2016

3/2016

30 Jun 2016

29 Julai 2016

4/2016

30 September 2016

28 Okt 2016
Updated : April 2016